វិធីលេង

ហ្គេមប៉ាវស៊ីងស៊ុំ គឺជាហ្គេមដែលេងរវាងមនុស្សពីរនាក់។ ដោយអ្នកលេង ម្នាក់ត្រូវចេញសញ្ញាម្រាមដៃដូចជា (ក្ដាប់,កន្រ្តៃ, ក្រដាស់)។​ ហ្គេមនេះ លទ្ធផលអាចចេញលទ្ធផល 3 ប្រភេទគឺ ចាញ់, ឈ្នះ នឹង ស្មើ។ តែប្រសិនបើ លិទ្ធផលចេញស្មើ អ្នកលេងត្រូវប៉ាវរហូតទាល់តែមាន ឈ្នះ ឬ ចាញ់។

វិធីសាស្រ្តក្នុងការលេង

ប្រភេទ ហាងឆេង លក្ខខណ្ឌនៃការឈ្នះ
ដៃឆ្វេង 1.95 ដៃឆ្វេង ឈ្នះ
ដៃស្ដាំ 1.95 ដៃស្ដាំ ឈ្នះ

 

ច្បាប់

  1. អ្នកអាចភ្នាល់បានគ្រប់ប្រភេទនៃហ្គេមខាងលើ។

ឧទាហរណ៍

ភ្នាល់ លទ្ឋផល ឈ្នះ ចាញ់
ប្រភេទ ហាងឆេង ចំនួន
ដៃឆ្វេង 1.95 100 ដៃឆ្វេង ឈ្នះ 95
ដៃស្ដាំ ឈ្នះ -100
ដៃស្ដាំ 1.95 100 ដៃស្ដាំ ឈ្នះ 95
ដៃឆ្វេង ឈ្នះ -100