វិធីសាស្រ្តក្នុងការលេង

ពែងវេទមន្ត គឺល្បែងដ៏ពេញនិយមមួយ។ ល្បែងនេះ គឺគេដាក់គ្រាប់បាល់ចូលទៅក្នុងពែង1 ក្នុងចំនោម ពែង3 នៅលើតុ។ មុនភ្នាល់អ្នកត្រូវ ព្យាយាមមើល គ្រាប់បាល់ដែលដាក់នៅក្នុងពែង ដែលកំបុងបង្វិល បន្ទាប់ពីពែង ឈប់បង្វិល អ្នកអាចរើសយកពែងមួយណាដែលអ្នកគិតថា បាល់នៅក្នុងនោះ,​ ប្រសិនបើលទ្ធផល ចេញបាល់ដែលនៅក្នុងពែងដែលអ្នករើស អ្នកនឹងឈ្នះ ហ្គេមនេះ។

ប្រភេទនៃការភ្នាល់

ប្រភេទ ហាងឆេង លក្ខខណ្ឌនៃការឈ្នះ
A 2.95 គ្រាប់បាល់នៅក្នុង ពែង A ឈ្នះ
B 2.95 គ្រាប់បាល់នៅក្នុង ពែង B ឈ្នះ
C 2.95 គ្រាប់បាល់នៅក្នុង ពែង C ឈ្នះ

 

ច្បាប់

  1. អ្នកអាចភ្នាល់បានគ្រប់ប្រភេទនៃហ្គេមខាងលើ។

 

ឧទាហរណ៍

ភ្នាល់ លទ្ធផល ឈ្នះ ចាញ់
ប្រភេទ ហាងឆេង ចំនួន
A 2.95 100 ពែង A 195
ពែង C -100
B 2.95 100 ពែង B 195
ពែង A -100
C 2.95 100 ពែង C 195
ពែង B -100